Bläddra i kategori

Psykologisk hälsa

Mental hälsa eller mental hälsa är nivån av psykologiskt välbefinnande eller ett störningsfritt sinne, "det psykologiska tillståndet hos en person som är på en bra känslomässig och beteendemässig nivå."